Kielikurssit

Jokaista kurssia muokataan yksilölliseksi ottaen huomioon seuraavat asiat: opetusmuoto (yksilö-, pari- tai ryhmäopetus), asiakkaan taitotaso, asiakkaalle sopiva oppimistyyli, alan ammattisanasto sekä kurssin kesto.

1. Venäjän kielen perusteiden tehokurssi ammattialan sanastoon. 12 op x 45 min
Osallistujat oppivat intensiivikurssilla kommunikoimaan yksinkertaisella tasolla venäjän kielellä työhön liittyvistä asioista. Asiakaspalvelun fraaseja, puhelimessa asiointi, yksinkertaisia puhe- ja neuvottelutilanteita, hotellissa ja ravintolassa asioiminen.
-12 oppituntia x 45 min. Toteutus esim.  6 krt x 90 min tai 4 krt x 135 min.
-oppimateriaali jaetaan kurssilla
-Fraasi-lista (fraasit, kysymykset, vastaukset suomeksi ja venäjäksi)
-oppitunnit pidetään yrityksenne tiloissa

2. Intensiivinen koulutus ennen työmatkaa Venäjälle. 10 op x 90 min

Vasta-alkajille suunniteltu kurssi. Kurssien sanasto on: noin 60 – 70 sanaa, noin 15 sanontaa ja numerot 0 – 10. Te tutustutte venäläisten aakkosten kanssa, mutta puhuminen on tärkeintä.

oppimateriaali jaetaan kurssilla
-Fraasi-lista (fraasit, kysymykset, vastaukset suomeksi ja venäjäksi)
-oppitunnit pidetään yrityksenne tiloissa

3. Venäjän opetusta joustavasti Skypen välityksellä! Edullista! 30 op x 60 min

Asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät:

- yleisimmät tervehdykset, hyvästelyt, kiittäminen, anteeksipyyntö, myöntäminen, kieltäminen, toivotukset ja kohteliaisuudet
- perusasiakaspalvelufraasit; palvelun tilaaminen, laskun antaminen, laskun maksaminen, maksutavan kysyminen, tax free
- numerot 1-10 000, viikonpäivät ja kuukaudet, värit
- ravintola; sanasto ja fraasit, tilanteet
- majoitusliike; sanasto ja fraasit, tilanteet
- tien neuvominen, ohjeiden antaminen yms.
- tilanteet: simuloidut asiakaspalvelutilanteet esim. kaupassa, postissa, pankissa, hotelissa, ravintolassa yms.