Opetus

Tarjoan yksityis-, pari- ja ryhmäopetusta kaikilla taitotasoilla.

Liikevenäjän opettamisessa tärkeintä on asiakkaan suullisen kielitaidon kehittäminen ja hänen alansa oma ammattisanasto. Siksi opetuksessamme huomioidaan erityisesti asiakkaan suullisen kielitaidon kehittyminen ja sen, että hän oppii alansa sanastoa.

Kursseilla kaikki kielioppiasiat, tiedot venäläisestä kulttuurista ja tavoista sekä liike-elämästä ja vapaa-ajan asioista kerrotaan suomeksi. Kursseilla harjoitellaan puhelinkeskusteluissa ja neuvotteluissa tarvittavia hyödyllisiä ilmauksia venäjäksi.

Opetus tapahtuu pääkaupunkiseudulla.

Ymmärrän työelämän kiireet ja aikataulut, siksi tulenkin paikan päälle yritykseenne opettamaan silloin, kun teille parhaiten sopii.

Kurssiaikataulut räätälöidään teille sopiviksi.

Kaikille uusille asiakkaille tullaan pitämään esittelytunti, jossa esitellään kurssin opetusmetodit, selvitetään asiakkaan venäjän kielen taitotaso ja kerrotaan opiskelussa käytettävästä oppimateriaalista tarkemmin. Tutustumistunti on veloitukseton.

Venäjän kielen kursseista ja niiden sisällöistä ja kestoista löytyy tarkemmin tietoa kohdasta Kielikurssit.

Kielikurssit-kohta antaa myös paljon apua teille kun etsitte parasta mahdollista opetusta. Tulevien koulutettavien venäjän kielen taitotason selvittämisen jälkeen kurssien suunnittelu on tehokkaampaa ja tällöin kursseista tulee mahdollisimman paljon vaatimuksienne mukaiset. Oppijoiden taitotason selvittämisen jälkeen opiskelu on intensiivisempaa ja tällöin hyviin oppimistuloksiin päästään nopeasti.