Taustani

Olen ammatiltani venäjän kielen opettaja. Olen suorittanut venäjän ja suomen kielen maisterintutkintoni Venäjällä Petroskoin valtion yliopistossa. Olen syntyperäinen venäläinen ja äidinkieleni on siis venäjä. Minulla on pätevyys venäjän kielen opettamisessa myös Suomessa. Työkokemusta minulla on kaiken kaikkiaan yhteensä yli 17 vuotta. Venäjällä työskentelin yli 11 vuotta lukion opettajana ja täällä Suomessa olen opettanut jo yli viisi vuotta venäjää useissa eri yrityksissä.

Osallistun säännöllisesti lisäkoulutuksiin alallani sekä seuraan liike-elämässä tapahtuvia muutoksia sekä Suomessa että Venäjällä.