Puh. 046 8113289

elena.danilova@ikkunavenajalle.fi

Ottakaa rohkeasti yhteyttä

ja kertokaa, millasen kurssin

haluatte yrityksellenne!

Kielikurssit

Jokaista kurssia muokataan yksilölliseksi ottaen huomioon seuraavat asiat: opetusmuoto (yksilö-, pari- tai ryhmäopetus), asiakkaan taitotaso, asiakkaalle sopiva oppimistyyli, alan ammattisanasto sekä kurssin kesto.

1. Venäjän kielen perusteiden tehokurssi ammattialan sanastoon. 12 op x 45 min
Osallistujat oppivat intensiivikurssilla kommunikoimaan yksinkertaisella tasolla venäjän kielellä työhön liittyvistä asioista. Asiakaspalvelun fraaseja, puhelimessa asiointi, yksinkertaisia puhe- ja neuvottelutilanteita, hotellissa ja ravintolassa asioiminen.
-12 oppituntia x 45 min tai  6 krt x 90 min-oppimateriaali lähetän @ tai  jaetaan kurssilla-Fraasi-lista (fraasit, kysymykset, vastaukset suomeksi ja venäjäksi)-oppitunnit pidetään etänä tai yrityksenne tiloissa

2. Intensiivinen koulutus ennen työmatkaa Venäjälle. 10 op x 90 min

Vasta-alkajille suunniteltu kurssi. Kurssien sanasto on: noin 60 – 70 sanaa, noin 15 sanontaa ja numerot 0 – 20. Te tutustutte venäläisten aakkosten kanssa, mutta puhuminen on tärkeintä.

-oppimateriaali lähetän @ tai jaetaan kurssilla-Fraasi-lista (fraasit, kysymykset, vastaukset suomeksi ja venäjäksi)-oppitunnit pidetään netin välityksellä tai yrityksenne tiloissa

3. Venäjän  jatkokurssi 20 op x 60 min

Asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät:

- yleisimmät tervehdykset, hyvästelyt, kiittäminen, anteeksipyyntö, myöntäminen, kieltäminen, toivotukset ja kohteliaisuudet- perusasiakaspalvelufraasit; palvelun tilaaminen, laskun antaminen, laskun maksaminen, maksutavan kysyminen- numerot 1-10 000, viikonpäivät ja kuukaudet, värit- ravintola; sanasto ja fraasit, tilanteet- majoitusliike; sanasto ja fraasit, tilanteet- tien neuvominen, ohjeiden antaminen yms.- tilanteet: simuloidut asiakaspalvelutilanteet esim. kaupassa, postissa, pankissa, hotelissa, ravintolassa yms.

4. Venäjän kieltä edistyneille.

Kurssin aiheena voisi olla esim: Venäläisiä satuja. Psykologia. Historia. Venäläinen kirjallisuus. ...